Narcos Narcos

Botilbud med kristent menneskesyn i hht § 107 i Herning, Jylland

Heragården er et midlertidigt botilbud i henhold til serviceloven § 107

Målgruppen er unge mennesker mellem 18-45 år med nedsat psykisk funktionsevne, typisk inden for autismespektrummet.

Borgerne på Heragården er delvis selvhjulpne, og målet er, at de med tiden kan flytte i anden og mere selvstændig boform.

Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn med ligeværdighed for alle.

Vi er godkendt af Socialtilsyn Midt med 13 pladser. 

Vi tilbyder botræning og støtter op omkring beskæftigelse og uddannelse, samt støttende samtaler til selvudvikling.

Vi forventer at et ophold på Heragården strækker sig over et forløb på 5 år.

Nyheder

Hold løbende øje for nye ting og nyheder