Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 vælges af Sdr. Lundgårds bestyrelse, 1 godkendes af Kristelig Handicap Forening, 1 vælges af forældrene og en vælges af de 4 bestyrelsesmedlemmer – gerne en fra lokalområdet.

Formand

Hans Jonassen, Lind
På valg foråret 2017

Næstformand

Dorthe Søltoft Bach, Gjellerup
På valg foråret 2018

Sekretær

Erik Hansen, Holstebro

på valg 2020

Bankassistent

Finn Vejgård
på valg 2020

Rep. for forældre

May-Britt Drews, Herning
På valg foråret 2018