Valg til bestyrelsen på Heragården

Bestyrelsen består jvf. vedtægterne af 4-5 medlemmer udpeget efter kompetencer, vælges for tre år af gangen. Ledelsen deltager til bestyrelsesmøder uden stemmeret.

  • 3-4 medlemmer udpeges af bestyrelsen, heraf et medlem som formand, valgt af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
  • 1. medlem til Heragårdens bestyrelse vælges af de pårørende til den årlige fællessamling for en 3-årig periode

Medlemmerne udpeges efter kompetence, og gerne en fra lokalområdet. Bestyrelsen udpeger selv repræsentanter til ad hoc opgaver, herunder et medlem med reference til Kristelig Handicapforening. Konstituering førstkommende møde i kalenderåret, senest april.

Formand

På valg foråret 2023

Hans Jonassen, Lind
Selvstændig

Næstformand

På valg 2025

Erik Hansen, Holstebro

Familie rådgiver

Sekretær

På valg foråret 2023

Dorthe Søltoft Bach, Gjellerup
Kirke og kulturmedarbejder

Bestyrelsesmedlem

På valg 2024

Finn Vejlgård, Holstebro
Bankrådgiver

Rep. for forældre

På valg foråret 2024

Rikke Andersen, Brande
Pædagogisk leder