Unge mennesker mellem 18-35 år som på grund af nedsat psykisk funktionsevne midlertidig har behov for individuel tilpasset støtte til almindelig daglige funktioner.

Vores primære målgruppe er mennesker med en autisme spektrum forstyrrelse, eller mennesker der profiterer af en autismepædagogisk tilgang og herunder også mennesker med lettere udviklingshæmning eller lettere psykiske vanskeligheder samt tillægsdiagnoser som ADHD, ADD og OCD.

Vore beboere er delvis selvhjulpne, og målet er, at borgeren kan flytte i anden og mere selvstændig boform.

Det tilsigtes, at borgeren er i en form for beskæftigelse eller uddannelse.

Målgruppen har ingen misbrugsproblemer og har ingen væsentlige fysiske handicap, men har svært ved uden videre at honorere de almindelige uddannelsestilbud.

Alt efter behov indskrives beboerne på Grundtilbud 2 eller Grundtilbud 3.

Kriterier for indskrivning

Ved indskrivning skal der foreligge en § 141 handleplan udarbejdet af handlekommunen med formål og klare indsatsmål for opholdet på Heragården.

På baggrund af § 141 handleplanen udarbejder Heragården i samarbejde med borgeren en pædagogisk udviklingsplan med klare mål for indsatsen. De planlagte samtaler mellem borgeren og kontaktpersonen afholdes ugentlig og her arbejdes der med hver enkelt delmål. En gang hver måned afholder primær og sekundær kontaktperson et Teammøde hvor mål, delmål og metoder drøftes.

Vi afholder hvert halve år en udviklingssamtale med borgeren, primær og sekundær kontaktperson samt en fra ledelsen, hvor målene drøftes og revideres. Vi forventer, at borgerens sagsbehandler mindst en gang om året følger op på indsatsen og evt. tilføjer nye indsatsmål til § 141 handleplanen.

Indskrivning på Heragården kan finde sted efter et positivt forbesøg af den unge, sagsbehandleren og evt. pårørende.

Den unge bliver gjort bekendt med og skal acceptere, at der skal være et positivt samarbejde, f.eks. skal man være i aktivitet (passe job eller uddannelse) og acceptere stedets husregler, herunder at stedet skal være fri for misbrug af alkohol og fri for euforiserende stoffer.

Endvidere indeholder tilbuddet

Godt samarbejde med nærmeste pårørende
Udarbejdelse af statusrapporter til bevilgende myndigheder
Fællesarrangementer bl.a. i form af ferie, weekendture eller aktiviteter på stedet