Det pædagogiske tilbud med Pædagogik Analyse System (PAS):

Vi tager udgangspunkt i relations- og ressourceorienteret pædagogik, herunder KRAP`s metoder. Beboeren tildeles en kontaktperson, som opfattes som sparringspartner i alt fra personlig udvikling og botræning til opfølgning på handleplaner om jobsituation eller uddannelsesforløb. Botræning består af vejledning omkring madlavning, rengøring, indkøb, kostvejledning, privatøkonomi, evt. postlæsning og digital post, system i papirer og kalender, tøjvask, personlig hygiejne og seksualitet, om at begå sig i samfundet og i det nære miljø, forhold til familie, fritidstilbud m.m. Henvisning og evt. ledsagelse til professionel hjælp, tandlæge, læge, psykolog o.l.

Metode

Det foregår med en anerkendende tilgang ved planlagte samtaler med støtte og rådgivning med fokus på den unges ressourcer frem for begrænsninger. Der samtales om personlig udvikling, selvværd og selvtillid. Der tilbydes fritidsaktiviteter med succesoplevelser og sociale udfordringer. Selvstændigheden afprøves i botræningen, privat økonomistyring og dét at skabe sig et netværk uden for Heragården.

Der foretages PAS vurdering af alle beboere 1 gang årligt.
Dette vil give et retvisende billede af kompetencer, potentialer og problemer og vil også give anvisninger på hvilke pædagogiske metoder, der bør anvendes.

Systematik

Kontaktpersonen har fastlagte ugentlige timer med beboeren. Der arbejdes helhedsorienteret med udgangspunkt i PAS. Der følges op på almen tilstand, både psykisk og fysisk, og der følges op på forholdet til arbejdspladsen, da det er en stor del af den unges hverdag med praktiske og sociale udfordringer.

Mål og delmål for indsatsen
Der arbejdes med individuelle mål/delmål udarbejdet i samarbejde mellem sagsbehandleren og beboeren ved det årlige statusmøde. I en udviklingsplan beskriver kontaktpersonen pædagogiske overvejelser og metoder til arbejdet med målene i det daglige og evaluering beskrives også.

Effekt

PAS giver personalet mulighed for at arbejde målrettet med fokus på områder, hvor beboerne har de største udviklingsmuligheder, og analysen vil give den unge selvindsigt og forhåbentlig en positiv udvikling. KRAP´s metode er et håndgribeligt og visuelt redskab for både pædagogen og beboeren. Indsatsen fører til større selvstændighed med selvtillid og ansvarsfølelse, samt øget selvværd med anerkendelse/accept af den plads eller den indsats, som beboeren er i stand til at udfylde/yde i samfundet. Der evalueres individuelt på, hvornår beboeren er klar til at komme videre til egen bolig, og om der skal etableres hjemmevejledning og i hvilket omfang, eller om beboeren skal til et blivende botilbud.

Vi henviser til følgende hjemmeside for PAS-analyse:

http://nordicpas.dk/