Det pædagogiske tilbud med autismefokus

Vi tager udgangspunkt en autismefaglig tilgang og i relations- og ressource orienteret pædagogik, herunder KRAP`s metoder. Beboeren tildeles en kontaktperson, som opfattes som sparringspartner i alt fra personlig udvikling og bo træning til opfølgning på handleplaner om jobsituation eller uddannelsesforløb. Bo træning består af vejledning omkring madlavning, rengøring, indkøb, kostvejledning, privatøkonomi, evt. postlæsning og digital post, system i papirer og kalender, tøjvask, personlig hygiejne og seksualitet, om at begå sig i samfundet og i det nære miljø, forhold til familie, fritidstilbud m.m. Henvisning og evt. ledsagelse til professionel hjælp, tandlæge, læge, psykolog o.l.

Metode

Det foregår med en anerkendende tilgang ved planlagte samtaler med støtte og rådgivning med fokus på den unges ressourcer frem for begrænsninger. Der samtales om personlig udvikling, selvværd og selvtillid. Der tilbydes fritidsaktiviteter med succesoplevelser og sociale udfordringer. Selvstændigheden afprøves i bo træningen, privat økonomistyring og dét at skabe sig et netværk uden for Heragården.

Der udarbejdes autismeprofil for af alle beboere 1 gang årligt.
Dette vil give et retvisende billede af kompetencer, potentialer og forudsætninger vil være anvisende på hvilke pædagogiske metoder og tiltag, der kan anvendes.

Systematik

Kontaktpersonen har fastlagte ugentlige timer med beboeren. Der følges op på almen tilstand, både psykisk og fysisk, og der følges op på forholdet til beskæftigelse, da det er en stor del af den unges hverdag med praktiske og sociale udfordringer.

Mål og delmål for indsatsen
Der arbejdes med individuelle mål/delmål udarbejdet i samarbejde mellem sagsbehandleren og beboeren ved det årlige statusmøde. I en udviklingsplan beskriver kontaktpersonen pædagogiske overvejelser og metoder til arbejdet med målene, samt dokumentere effekten i bosted.

Autismefaglig fokus

Med afsæt i procesmodellen fra autismepilot uddannelsen, har vi fokus på borgerens forudsætninger og proces til at opnå styrkede og meningsgivende færdigheder. Vi tager afsæt i borgerens mål og har fokus på forskellige metoder til at støtte den enkelte til at opnå færdigheder og selvforståelse.

Den autisme faglige tilgang, sammen med den ressource fokuserede tilgang i KRAP er grundlaget for et anerkendende samarbejde med de unge