Ledige pladser: 1 (opdateret januar 2022)
Pris pr. måned

Grundtilbud 1: 30.225,- kr pr mdr. / 993 pr dg.
Grundtilbud 2: 34.786 pr mdr. / 1.143 pr dg
Grundtilbud 3: 42.029 pr mdr. / 1.381 pr dg.

Egenbetaling

Husleje fra 3.717,- til 6.948,- kr. inkl. forbrug, opkræves af kommunen.
kost 30.- kr. for varm mad pr. dag, opkræves af bostedet

Personaledækning på Heragården:

Morgenvagt:
Mandag til fredag fra kl. 07.00 til 09.30 personale på vagt

Aftenvagt:
Mandag til torsdag fra kl. 16.00 til 21.30 personale på vagt
Fredag fra kl. 16.00 til 20.30 personale på vagt

Weekendvagt:
Lørdagsvagt fra kl. 10.30 til 17.30 personale på vagt
Søndagsvagt fra kl. 13.30 til 21.30 personale på vagt

Telefon dækning af fast personale døgnet rundt med ind møde efter behov.

Mulighed for deltagelse i fællesarrangementer i weekenden, 1 uges udlandsrejse årligt og dagsudflugter i sommerferien. (for det meste brugerbetalt)

Ledelsen træffes på kontoret eller pr. telefon
mandag – fredag kl. 9.00 – 16.00

Grundtilbud 1:
2 timer ATA tid (ansigt til ansigt tid) §141 ugentlig med kontaktperson
1 time ugentlig til kontaktpersoner til forberedelse og dokumentation
Som hovedregel er der 1 kontaktpædagog.

Grundtilbud 2:
5 timer ATA tid (ansigt til ansigt tid) § 141 ugentlig med kontaktperson
1½ time ugentlig til kontaktpersoner til forberedelse og dokumentation
Som hovedregel er der 2 kontaktpædagoger.

Grundtilbud 3:
6 timer ATA tid (ansigt til ansigt tid) §141 ugentlig med kontaktperson
1½ time ugentlig til kontaktpersoner til forberedelse og dokumentation
3 timer er afsat til særlige foranstaltninger
Som hovedregel er der 2 kontaktpædagoger.

Tillægsydelser

Kun i særlige situationer vil der være tale om ekstra timer. Det kan være i perioder ved depressioner, selvskadende adfærd o.a. Tillægsydelser forhandles med kommunen til normal timebetaling.
Timepris er 424,- kr. for 2022