Velkommen til studerende på Heragården

Heragården samarbejder bl.a. med uddannelsesstedet Diakonhøskolen, der uddanner pædagoger til det almene og specialiserede pædagogiske område. En praktik på Heragården er aftalt til 6 mdr. hvor den stuedrende tilegner sig viden får indblik i det autismefaglige område. I den første måned af praktikken introduceres den studerende til autismeområdet og senere i forløbet, jvf. den studerendes portefolie og læringsmål, at bidrager og indgå i det daglige opgaver på Heragården.