Heragården er et midlertidigt botilbud i henhold til serviceloven § 107

Vi arbejder ud fra det kristne menneskesyn med ligeværdighed for alle. Vi er godkendt af Socialtilsyn Midt og har 13 pladser. Alder ved indskrivning er mellem 18 og 35 år. Vores målgruppe er unge med særlige behov, begrundet i boglige, sociale og funktionsmæssige indlæringsvanskeligheder.

Den midlertidige opholdsperiode er individuel, så længe der er en positiv udvikling. Vi tilbyder selvudvikling, botræning og erhvervsopfølgning.

Formålet er at bevare en opadgående kurve i de unges succesoplevelser og i deres personlige og erhvervsmæssige udvikling til glæde og gavn – både for dem selv og for samfundet.