Leder af Østbækhjemmet, Marianne Søndergaard
Formand for Østbækhjemmet, Bjaren Hvidbjerg
og kasserer i Kristelig Handicapforening, Lars Bækgaard

….fortæller om projektet, økonomien og mulighederne for at støtte