Leder af Østbækhjemmet, Marianne Søndergaard
Formand for Østbækhjemmet, Bjarne Hvidberg
Og kasserer i Kristelig Handicapforening, Lars Bækgaard

….fortæller om projektet, økonomien og mulighederne for at støtte.